flag   Lieven [Livinus] MINNAERT
* 28.01.1619 Kaprijke † 30.04.1690 Kaprijke

Notizen / notes / aantekening:
Quelle: Bewerking staten van goed Kaprijke (M.Dobbelaere)
fo 378r Staet Lieven Minnaert overleden op den 30 april 1690 . Haudrigghe : Pieternelle Keppens fia Adriaen Voocht paterneel : Lieven Minnaert fs Lenaert Voocht materneel : Adriaen Keppens vader van dese hauderigghe Van de drij onbejaerde kinderen Lievijne oudt seven jaeren , Pieternelle vijf jaeren ende Janneken drij jaeren , mitsgaders Gabriel Minnaert fs Lieven die de overledenen tsijnen eersten huwelijck heeft ghewonnen aen Tanneken Van Waes , eyndelijnghe Jan Van Overtvelt in huwelijck hebbende Paulijntien Minnaert oock dochter van den overledene aen Tanneken Leyman ende soo alle vijfve hoors ten desen sterfhuyse . 27 juny 1690 .


Vater/father/père/vader: Gabriel Sen. MINNAERT * 00.00.1570
Mutter/mother/mère/moeder: Joanna BRACKE * 00.00.1585
Ehe/marriage/mariage/huwelijk N°1 x 18.10.1648 Kaprijke
Anna [Tanneken] VAN WAES * __________ - † 00.00.1657

Kinder/children/enfants/kinderen:
Gabriel MINNAERT * 21.05.1649
Joannes MINNAERT * 28.01.1651
Georgia MINNAERT * 11.08.1653
Petronella MINNAERT * 29.08.1657

Ehe/marriage/mariage/huwelijk N°2 x 30.04.1658 Kaprijke
Anna [Jannecken] LEYMAN * 00.00.1619 - † 00.00.1681

Kinder/children/enfants/kinderen:
Livinus MINNAERT * 13.04.1658 † 30.04.1690
Paulina MINNAERT * 01.05.1659 † 26.03.1694
Jacobus MINNAERT * 05.04.1661
Petrus MINNAERT * 05.04.1661

Ehe/marriage/mariage/huwelijk N°3 x 06.07.1664 Kaprijke
Maria VERNIEST * __________

Kinder/children/enfants/kinderen:
Judoca MINNAERT * 20.09.1664
Livinus MINNAERT * 01.04.1666
Jacoba MINNAERT * 10.02.1668

Ehe/marriage/mariage/huwelijk N°4 x __________
Petronella KEPPENS * __________

Kinder/children/enfants/kinderen:
Livina MINNAERT * 14.05.1683 † 26.04.1715

to Start

Made with "AhnenDat" © 2007 by Reinhard Minnaert
updated on 20. Oktober 2007