flag   Klaus MINNAERT

Vater/father/pčre/vader: Eduard MINNAERT * ~~.~~.1923 Teveren
to Start

~~ = aus Datenschutzgründen nicht komplett angegeben / for privacy reasons no complete date
Made with "AhnenDat" © 2007 by Reinhard Minnaert
updated on 20. Oktober 2007